Ten blog
Ten blog
 
 
 
 

 świat / world  >>  maroko / morocco 2009 >>  telouet


Maroko / Morocco 2009


Dacia offroad

mo
Maroko - Telouet
27.04.2009
3 676 km

Po drodze zjeżdżamy na wschód, chcemy zobaczyć kazbę w Telouet. Zjeżdżamy w dół, wąską drogą, też z zakrętami, choć tu już bardziej płasko. Niewielu widać tu ludzi, spotykamy ciężarówkę i kilkoro dzieci idących drogą. W dole widać jakieś brązowe miasteczko.

On the way we turn east, we wanna see a kasbah in Telouet. We drive down, a narrow road, with turns altough it's more flat here. We don't meet many people, just one truck and a few children walking the road. We can see a brown town down there.