Ten blog
Ten blog
 
 
 
 

 europa / europe  >>  hiszpania / spain 2011 >>  madryt


Hiszpania i Lanzarote / Spain and Lanzarote  2011


mania wielkości / mania of sizeing

sp
Hiszpania - Madryt
17.01.2011
2 612 km

Teraz wracam już na pierwotną trasę. San Isidro zamknięte, udaje mi się tyko wejść na dziedziniec instytutu – jest tu jakaś szkoła. Kościół mają ponoć otworzyć wieczorem, no ale wieczorem już tu nie wrócę.
Kieruję się na zachód, mijając po drodze Plaza de la Villa, na której jest Casa de la Villa. Kiedyś służył on jako ratusz i więzienie. Torre de los Lujanes to jeden z najstarszych budynków w Madrycie ale niczym specjalnym się nie wyróżnia.

Now i can come back to the main plan. San Isidro is closed, I can only take a look at the courtyard of the institute - there is a school. They say the church would be opened in the evening, but in the evening I'm not gonna be here.
I go west, passing by Plaza de la Villa, with Casa de la Villa. It used to serve as a city hall and a prison. Torre de los Lujanes is one of the oldest buildings in Madrid but it's not very special.