Ten blog
Ten blog
 
 
 
 

 europa / europe  >>  rzym / rome 2012 >>  poznań


Rzym / Rome 2012


tu pierwszy śnieg, a ja... / the first snow here and I...

pl
Polska - Poznań
4.12.2012
0 km

W Poznaniu napadał pierwszy śnieg. Nawet nie zdążyłam się nim nacieszyć. Jeszcze dentystę musiałam odwiedzić. No i przepadło mi oglądanie Dreamlinera...
Do odprawy zdecydowanie mniej ludzi niż jeszcze jesienią. Za to po raz pierwszy w życiu koleś każe mi wkładać plecak do ryanowskiego sprawdzalnika... Ostatnio już nawet przestałam sprawdzać wymiary i wagę, hehehe.

There is the first snow in Poznań. I haven't even enjoyed it. And I had to go to the dentist. And I haven't seen a Dreamliner...
There's much less people to the security cheque then in autumn. And for the first time in my life a man wants me to put my backpack to the ryanair's chequer... Recently I've even stopped chequing the dimensions and the weight, hahaha.