Ten blog
Ten blog
 
 
 
 

 europa / europe  >>  rzym / rome 2012 >>  roma


Rzym / Rome 2012


sobota w zatłoczonym Rzymie / saturday in crowded Rome

it
Italia - Roma
8.12.2012
1 330 km

Rano plan mi się nieco posypał przez jedną mało przyjemną rozmowę. Cóż, kolejne doświadczenie...
Wychodzę znów dopiero w południe. Decyduję się zostać w mieście, bo już trochę późno, żeby jechać gdzieś dalej. Łażę po Termini i sprawdzam pociągi. W końcu znalazłam bar, gdzie jedliśmy za pierwszym razem i gdzie zakochałam się w rzymskiej pizzy ;) Jak już się najadłam, to mogłam pójść dalej.
Kierunek na zachód. Znalazłam fontannę z Trytonem. Ładna. Poszłam dalej w poszukiwaniu Villa Borghese. Mijam Palazzo Margherita.

My plan is destroyed a little bit because of one not very pleasant conversation. Well, another experience...
And again I go out by the noon. I decide to stay in the city, 'cause it's a bit too late to go somewhere farther. I hang around Termini and cheque the trains. Finally I find a bar where we have eaten for the first time and where I've fell in love with roman pizza ;) And when I'm not hungry anymore I can continue my walk.
I take a western direction. I find a fountain with Tritone. Beautiful. I go to find Villa Borghese. I pass by Palazzo Margherita.