Ten blog
Ten blog
 
 
 
 

 europa / europe  >>  sardynia / sardinia 2012 >>  poznań


Sardynia / Sardinia 2012


znów w drogę / on the way again

pl
Polska - Poznań
4.10.2012
0 km

Po nieprzespanej nocy ciężko się pakować. Ledwo zdążyłam i mam nadzieję, że wszystko zabrałam ;)
Po starcie pięknie widać Jezioro Kierskie i znajome fyrtle :) W końcu za dnia :)
Robię trochę fot, a potem przysypiam, chyba po raz pierwszy w samolocie ;) No co, i tak są chmury ;) Dopiero nad Alpami się przerzedzają i coś już widać. Alpy bez śniegu jakoś tak niepozornie wyglądają. No ale to tylko ich część.

After I didn't sleep much in the night, it's hard to pack the things. I did it at the last moment and I hope I took everything ;)
After take off I can see the Kiekrz Lake and the places I know so well :) Finally I can see them during the day :)
I make some photos, and then I fall asleep, I think it's for the first time in an airplane ;) Well, there are clouds anyway ;) Above Alpes there are only few. Alpes without snow look less impresive. But it's only a part of them.