Ten blog
Ten blog
 
 
 
 

 europa / europe  >>  sardynia / sardinia 2012 >>  vale della luna


Sardynia / Sardinia 2012


w dolinie hippisów / in the hippies' valley

it
Sardynia - Vale della Luna
7.10.2012
2 379 km

W końcu zbieramy się dalej, bo po drugiej stronie jest Vale della Luna (znów piękna nazwa!) - coś w rodzaju rezerwatu o ile dobrze rozumiem. Cały prawie teren porośnięty jest rodzajem kosodrzewiny (spotyka się ją zresztą na całym wybrzeżu), ale jest ona dużo bardziej kłująca i twarda niż ta w naszych górach.
Idziemy ścieżką do doliny. Źródełko i strumyk są prawie wyschnięte, może i dobrze, bo ścieżka wije się wokół niego.
Dookoła podobne skały, jak na przylądku, tylko tutaj wznoszą się dookoła i mają chyba jeszcze bardziej fantazyjne kształty.
Miejsce znane jest ze zlotów hipisów. My zastajemy tu tylko kilka osób żyjących na łonie natury, w jaskiniach - niektórzy lekko chyba pomyleni ;) W widocznym miejscu stoi coś jakby totem, jakaś kobieta łazi z błędnym wzrokiem, facet nieco dalej coś zawzięcie peroruje, że nie chce iść do szpitala.
W dole malutka plaża, złożona z drobnych kamyczków, wśród których można znaleźć mini rapanki i inne skarby. Oczywiście zbieram i mogłabym tak godzinami! ;) Gdyby nie fakt, że wieje akurat od zachodu i Stefano marznie, bo nie wziął polarka. Miejsce z wiatrem, czy bez jest super!

Finally we continue our plan, 'cause on the other side there is Vale della Luna (a nice name again!) - something like a protected park if I can understand it right. The whole area is planted with a kind of small mountain pines (actually it's all around the coast), but this here is much more tough and prickly then in our mountains.
We take the path to the valley. The source and the stream are almost dry, but maybe it's better, 'cause the path meanders around.
Around there are similar rocks to those at the cape, but here they have more fantastic shapes.
The valley is known as hippies' meeting place. In fact there are a few people living in nature's bosom, in caves - some of them a little bit loony I think (vale della loona? ;) ). On a small 'square' stands something like a totem, a woman walks looking hazily, nearby a man speechifies something doggedly that he doesn't wanna go to a hospital.
There is a small beach down there, made of small stones, amongst them I can find mini rapanes and other treasure. Of course I collect them and I could do it for hours! ;) If not a fact that the wind blows from west and Stefano freezes, 'cause he hasn't taken his fleece. Well, anyway the place with the wind or without it is super!