Ten blog
Ten blog
 
 
 
 

 europa / europe  >>  amsterdam 2014 >>  amsterdam


Amsterdam 2014


wieczorne miasto / the evening city

nl
Holandia - Amsterdam
9.04.2014
860 km

No to poszłam poszukać siedmiu domków (Zevenlandenhuizen). Każdy z nich reprezentuje inny kraj. A więc jest domek niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski z cebulką na wieży, holenderski w stylu renesansu i angielski. Pięknie wyglądają i bardzo ciekawie, ale za nic nie można ich z poziomu ulicy sfocić ładnie wszystkich razem.

So I go to look for the Seven Houses (Zevenlandenhuizen). Each of them represents another country. So there is a german house, a french one, spanish, italian, russian with an onion-shaped dome, Netherlands house in Renaissace style and the english one. They look beautiful and very interesting, but it's not possible to make a good photo of all of them from the street level.