Ten blog
Ten blog
 
 
 
 

 europa / europe  >>  amsterdam 2014 >>  amsterdam


Amsterdam 2014


ostatnie zwiedzanie / the last sightseeing

nl
Holandia - Amsterdam
10.04.2014
865 km

Bardzo nie chciało mi się już rano wychodzić, ale w końcu podrałowałam pieszo do To znów taki typowo protestancki kościół z chórem i pięknymi organami po przeciwnych stronach.
Wchodzę na wieżę (7,50€). Tutaj też można to zrobić tylko pod opieką przewodnika, w małych grupach. I tu niespodzianka – po tak wąskich schodkach jeszcze w życiu nie szłam, choć na wszelkie wieże pcham się notorycznie ;) To nie żart, że im wyżej, tym schodki są węższe i bardziej strome. Jeśli ktoś miałby większą tuszę, to nie wiem, czy by się zmieścił.

I don't feel like going out in the morning, but finally I go to
(on foot ;) ).
Again it's a protestatnt church with a choir and beautiful organs on the opposite sides.
I go up to the tower (7,50€). Here also you can do it only with a guide in small groups. And here's a surprise - I haven't ever walked such narrow stairs before, although I always thrust into every possible tower ;) It's not a joke, that the higher, the stairs are more narrow and more steep. People with more kilograms might would have a problem here.