Ten blog
Ten blog
 
 
 
 

 europa / europe  >>  malta 2015  >>  dwejra point


Pisa, Cinque Terre i Malta 2015


widoki na fort i port / views over the fort and the port

mt
Malta - Dwejra Point
4.10.2015
2 893 km

Dziś tutaj chcę oglądać zachód słońca.
Najpierw idę spróbować szczęścia na Inland Sea, czyli Morzu Wewnętrznym. Jest to takie małe jeziorko, ale słone, ba ma połączenie sześćdziesięciometrowym tunelem z otwartym morzem. Otaczają je prawie ze wszystkich stron klify. Uważa się, że powstało przez zapadnięcie się ogromnej jaskini.
Tunel nazywa się Blue Grotto i ma nawet dwadzieścia sześć metrów głębokości! Przez niego właśnie można łódką (lub wpław, co niektórzy robią) przepłynąć na drugą stronę. Jestem ciekawa, czy nie ma wypadków najechania łodzią na takich delikwentów ;) Nurkom nie wolno się wynurzać w tunelu. A trzeba przyznać, że niebieściutka głębia kusi! Sama bym chętnie tu popływała.

Today I wanna watch the sunset here.
First I wanna try good luck at Inland Sea. It's a small lake, but salty, 'cause it is connected with the sea with the sixty meters long tunnel. It's surrounded by the cliffs from almost all the sides. They say that it was made by a colapse of a big cave.
The tunnel's name is Blue Grotto and it's depth is even twenty six meters! And it's possible to pass it to get to the open sea by boat or swimmnig - some people swimm. I woder if there aren't accidents of colliding the bots and the swimmers ;) The divers are not allowed to go to the surface inside the tunnel. I must admit that the blue deep tempts! I'd like to swimm here, too.

Inland Sea

No więc idę do łódki. Można się przepłynąć za cztery euro, gdy są co najmniej dwie osoby. Samemu też można, za osiem. No cóż, gdyby to wyglądało tak, jak jest napisane na tablicy, to warto by było zapłacić nawet te osiem. Na tablicy jest mianowicie napisane, że przepływa się pod Azure Window i płynie aż do Fungus Rock.
No cóż, informacja swoje, a praktyka swoje ;) Ale i tak to jest dopiero bajka! Łódką zwiedza się wszystkie okoliczne zakamarki i jaskinie w pobliżu. A jest tego sporo! Woda przezroczysta tak, że widać tą głębię, a od strony morza sięga ona nawet pięćdziesięciu metrów! Naprawdę robi to spore wrażenie! Dookoła klify. Naprawdę warto!

So I go to the boat. It's possible to take it for four euros with at least two persons. If I'd go alone I would pay eight. Well, if it would be like it's writen on the board, it would be worth to pay even eight. It's written on the board that the boat goes under the Azure Window and to the Fungus Rock.
Well, there is information and reality ;) But it's so marvelous! You can see all the nearby nooks and caves. There are so many of them! The water is so clear that I can see the depth, and by the open sea it's even fifty meters deep. It's really thrilling! There are cliffs around. It's really worth it!

Azure Window

Z jedną małą uwagą, że wcale nie przepływa się pod Azure Window. To akurat jest jeszcze zrozumiałe, ze względów bezpieczeństwa, ale to, że nie płynie się do Fungus Rock, ani nawet, żeby obejrzeć Azure Window z drugiej strony już nie... Tym bardziej, że akurat teraz to właśnie tamta strona jest bardziej oświetlona. Gdybym przeczytała tą informację wcześniej, to bym zapytała. No cóż, może następnym razem ;)

With one small remark that the boat doesn't go under the Azure Window. Well, I can understand it for the safety reasons, but I don't understand why we don't go to the Fungus Rock and can't even see the Azure Window from the other side... The more, that the other side is lit now. If I would read that information earlier, I would have asked, but, well, maybe next time ;)

Dwejra Tower

Idę po raz trzeci już zobaczyć Azure Window. Dziś nie pada, słonko świeci, więc wygląda przepięknie! Tylko ludzi dziś jakby więcej – niedziela. Ale i tak jest ekstra!
Choć Blue Hole chyba jednak lepiej oglądać rano. To mała część morza, no taka dziura, oddzielona od morza wianuszkiem skał. Można jakoś tam na te skały nawet wejść.

I go to see the Azure Window for the third time. It's not raining today, the sun is shining, so it looks so beautiful! There are only more people today - Sunday. But it's great anyway!
It's better to look at the Blue Hole in the morning. It's a small part of the sea, just a hole, separated from it with small rocks. It's possible to walk on those rocks.

Azure Window

Idę wdrapać się do wieży Dwejra Tower z 1652 roku. Służyła oczywiście celom militarnym i obserwacyjnym aż do drugiej wojny. Niedawno została odnowiona i czasem można wejść i zajrzeć do środka. Dziś akurat nie można, ale to nic, bo widoki i stąd są super!
Dalej można przejść się wzdóż wybrzeża do jakiś rzymskich pozostałości. Szkoda, że słońce za chwilę zachodzi!
Więc muszę nacieszyć się jeszcze widokiem Azure Window, bo już go pewnie nie zobaczę. Schodzę więc nieco w dół, znajduję jakąś wygodną skałę (o ile skała może być wygodna ;) ) i raczę się widokami. A zachód jest dziś piękny, cebeków co prawda brak, ale słonko maluje niebo na różowo i czerwono w piękne kolorowe smugi. I nawet skała zwana krokodylem wygląda stąd na krokodyla :)

I go to the Dwejra Tower. It was built in 1652 and was used for military and watching purposes until the second war. It was renewed not so much time ago and sometimes it's possible to get inside and look around. It's not possible today but the views are fantastic anyway!
It's possible to walk farther to some roman ruins. It's a pity the sun will set so soon!
I must enjoy the view of the Azure Window, 'cause I won't see it anymore probably. So I walk a little bit down, I find a comfortable rock (can a rock be comfortable? ;) ) and I admire the views. And the sunset is marvelous today, there are no Cbs, but the sun paints the sky pink and red with beautiful colourful streaks. And even the crocodile rock looks like a crocodile from here :)

Fungus Rock

Relaks mam cudowny! O to mi właśnie chodziło, żeby tak sobie usiąść, nigdzie się nie spieszyć i nic nie musieć. Mogłabym sobie tak siedzieć nawet i do jutra, gdybym tylko miała ochotę.
W końcu kolory blakną, krokodyl mówi dobranoc... robi się zimno i kończy się kolejny piękny dzień...
Do Ghasri wracam pieszo, choć już ciemno, ale nie chcę kupować kolejnego biletu na jakieś pięć minut jazdy. Droga zajmuje mi nawet nie pół godziny.
Siadam przy policji, żeby złapać wifi. Ciemno, głucho i spokojnie... i co? Polacy ;)

I have a great relax time! That's what I just wanted to do, to sit down like this, not being in hurry and not having any 'must do'. I could even sit here until tomorrow if I wanted.
Finally the colours fade, the crocodile says good night... it's getting cold and another beautiful day is ending...
I walk on foot to Ghasri, although it's dark already, but I don't wanna buy another ticket for just five minuters in a bus. I walk less then half an hour.
I sit down by the police office to catch the wifi. It's dark and calm... and what? Polish people ;)