Ten blog
Ten blog
 
 
 
 

 europa / europe  >>  malta 2015  >>  għajn tuffieħa bay


Pisa, Cinque Terre i Malta 2015


łapanie ciepełka i słonka / catching warm and sunshine

mt
Malta - Għajn Tuffieħa Bay
6.10.2015
2 938 km

Wsiadamy w auto i jedziemy na plażę. Najpierw Golden Bay. Dziś nie jest mocno zatłoczona, gdyby była tylko ta, to spokojnie można by tu zostać. W sezonie ponoć nie widać piasku, taki tłok ;) Ponad plażą wznosi się wielki hotel Radisson, co wcale nie dodaje jej uroku ;)
Ja chcę jednak przejść się dalej na południe do kolejnej plaży - Ghajn Tuffieha Bay. Wszyscy piszą, że tam jest ładniej.
Ścieżki teoretycznie żadnej nie ma, ale jest pełno wydeptanych dróżek, którymi można na południe przejść. I wejść na górę, do wieży pilnującej zatok.

We take the car and go to the beach. First the Golden Bay. It's not so crowded today, if it would be the only one, I would stay here. During the season it's so crowded that you wouldn't see the sand ;) Above the beach there's a big Radisson hotel, it doesn't look nice here.
But I wanna walk fakther south to see the other beach - Ghajn Tuffieha Bay. All the people say it's more pretty.
Theoreticaly there isn't any trail, but there are many footpaths avaliable for walking. And climbing to the tower that watches the bays.

Golden Bay

Na samą plażę prowadzą długie schody. Jest też 'wyciąg', który służy do 'przesyłania' towarów do baru na dole, żeby nie trzeba ich było po schodach nosić.
A plaża faktycznie jest przepiękna, powiedziałabym nawet, że ładniejsza niż Rampla Bay. Jeśli już bym miała którąś wybrać. Więc zostajemy i wskakuję do morza. To dopiero czwarty (i ostatni) raz na plaży... więc muszę się nacieszyć, zapamiętać te chwile i nałapać słonka ile się da – na całą zimę. Woda jest super, jest pięknie niebieska i przezroczysta. Po prostu rewelacja!
Aaron się śmieje, że jest tu chyba jedynym Maltańczykiem. I faktycznie, wszyscy leżą na ręcznikach jak placki ;)

Long stairs go to the beach. There's also an elevator for 'sending' stuff to the bar down there so they don't have to carry it along the stairs.
And the beach is beautiful in fact. I would even say it's more pretty then Ramla Bay. If I would have to choose one. So we stay and I jump to the sea. It's only the fourth (and the last one) time on a beach... so I must enjoy, remember those moments and catch the sunshine as much as possible - for the whole winter. The water is so nice, beautiful blue and clear. Just great!
Aaron laughs that he's probably the only one Maltese here. And it's true, everybody is laying on their towels like flatties ;)

Ghajn Tuffieha Bay

Tak tu fajnie, że nie chce się iść. Ale chciałam zrobić jeszcze spacer na południe. Ścieżek tam na górę jest wydeptanych ze sto, wybieramy jedną z nich.
A na górze niespodzianka – znów błotne góry! Żeby dostać się do kolejnej małej zatoczki, trzeba po nich zejść bardzo stromą ścieżką po tej glinie. Mało ludzi się na to decyduje, więc plaża jest prawie pusta. A góry są bardzo malownicze, kończą się skalistym cyplem.
Nie schodzimy, bo czasu już mało, a chcę jeszcze przespacerować się dalej, do kolejnej wieży. A żeby do niej dojść, to trzeba wspinać się znów w górę. Niektóre ścieżki kończą się ślepo, więc nigdy nie wiadomo, dokąd się dojdzie :)

It's so nice here that I don't feel like going at all. But I wanna have a walk farther south. There's a hundred paths leading up there, we choose one of them.
And up there a surprise - muddy mountains again! To get to the next bay you must take a steep path down one of them. Not many people do it so the beach is almost empty. And the mountains are very picturesque, they end with a rocky penisula.
We don't walk down, 'cause we don't have much time and I wanna walk to the next tower. To get to it we must climb again. Some paths are dead, so you never know where you get :)

błotne góry / muddy mountains

Po całej Malcie bez większych problemów (czasem tylko nieco wolniej) radziłam sobie w klapkach. Tu po raz pierwszy żałuję, że nie mam normalnych butów, bo chodzenie w górę i w dół w klapkach po czymś, co może się w każdej chwili obsunąć nie jest zbyt mądre ;) Skał też się lepiej nie trzymać, bo zostają w rękach ;)
Jeden fragment był dość nieciekawy, tak, że zastanawiałam się, czy jednak nie zawrócić. Przelazłam, a potem jedyną drogą było wskoczyć na wysoką skałę. Tyłkiem do przodu, ale się udało ;)

At the whole Malta I walked in my flip-flops without bigger problems (sometimes just a bit slowlier). Here for the first time I regret I haven't normal boots. Walking in flip-flops up and down on something that may slide everytime isn't too smart ;) And it's better not to hold the rocks, they stay in your hands ;)
One moment wasn't a good one, I was even thinking to walk back. Well, I walked by and then the only way was to jump up on a big rock. My backside was first, but I did it ;)

widok spod drugiej wieży / the view from the second tower

Na szczęście za chwilę jesteśmy już na normalnej ścieżce do kolejnej wieży. Do krawędzi lepiej się nie zbliżać za bardzo, choć widoki w dole kuszą. Jest tylko jeden malutki problem – skały mają tyle, dość sporych nawet, szczelin, że wygląda to, jakby w każdej chwili miało runąć w dół. Jak się jest na dole, to widać to lepiej.
Ostatnia zatoka to Gnejna Bay. Gdyby było więcej czasu, to z chęcią zeszłabym sobie na dół, żeby popływać, choć ta plaża nie jest już tak piękna jak Ghajn Tuffieha. Albo poszłabym ścieżką na kolejny cypel, a może i jeszcze dalej? Widoki naprawdę są super i z pewnością jest to jedno z tych miejsc na Malcie, do których chciałabym wrócić. Jest przepięknie!

Luckily then we're already on a normal path to the other tower. It's better not to get too close to the edge, although the views down there tempt. There is just a small problem - there are so many, even big, slits, that they look they can swoop every minute. It's seen better from the ground.
The last bay is Gnejna Bay. If I would have more time I'd like to walk down there to swimm, although that beach isn't as pretty as Ghajn Tuffieha. Or I would walk farther to another penisula and maybe farther? The views are really fantastic and for sure it's one of those places at Malta I'd like to come back to. It's so beautiful!

Gnejna Bay

Tylko niestety do zachodu zostało już mało czasu, więc decyduję, że wracamy do Ghajn Tuffieha, bo chcę jeszcze ostatni raz wskoczyć do wody w tak pięknych okolicznościach przyrody. Fale się zmniejszyły, więc można iść dalej od brzegu. Słonko chowa się powoli w chmurach.
Naprawdę nie chce mi się stąd odchodzić, ale głodni jesteśmy okropnie. Wracamy już asfaltem, choć nie miałabym nic przeciwko spacerowi ścieżynkami znów.

But unfortynatelly it's not much time left to the sunset so I decide to walk back to Ghajn Tuffieha, 'cause I wanna jump to the water for the last time in such a beautiful scenery. The waves are smaller so it's possible to walk farther from the shore. The sun is slowly hiding in the clouds.
I really don't wanna go but we're terribly hungry. We walk back the asphalt road, although I wouldn't mind walking the paths again.