Ten blog
Ten blog
 
 
 
 

 europa / europe  >>  la palma 2016  >>  thuin


La Palma i Teneryfa z Belgią po drodze
La Palma and Tenerife with Belgium on the way


urocze miasteczko nad rzeką / a lovely town at the river

be
Belgia - Thuin
27.01.2016
7 763 km

W Thuin pogoda równie nieciekawa, na szczęście nie pada.
Próbuję od razu kupić w automacie bilet powrotny, znów to samo, karta nie działa. Hmm. Drugi raz, to samo. Proszę o pomoc jakiegoś kolesia, po francusku też to samo (całkiem logicznie zresztą ;) ). W końcu koleś sprezentował mi te półtora euro, które brakowało mi do biletu, proszę o numer konta, ale koleś mówi, że nie ma sprawy.
Cholera, ale głupia sytuacja. Dla niego to pewnie tyle co nic, ale jednak. Cóż, fajnie, że są na świecie, również zachodnim, ludzie, którzy w takich sytuacjach poratują! :)
No dobra, to teraz próbuję kupić bilet za gotówkę. Budynek dworca pozamykany, coś tam jest, ale chyba jakaś instytucja. W automacie widziałam, że monety były poprzekreślane, próbuję raz jeszcze, ale nic z tego, chyba coś jest popsute.

The weather in Thuin is the same, luckily it's not raining.
I try to buy the back way ticket in a vending machine, it's the same again, the card doesn't work. Hmm. The second time it's the same. I ask a guy for help, in French it's the same (quite logical ;) ). Finally that guy gives me that 1,5 euro that I haven't enough to pay the ticket. I ask him for the account number, but he says no problem.
Shit, what a stuppid situation! Probably it's like nothing for him, but I feel so stuppid. Well, it's nice that there are people in the (also western) world, who would help in such a situation! :)
Ok, so now I'd like to buy that ticket for cash. The railway station building is closed, there is something, but it's an institutuion. I saw that in the vending machine the coins were lined through, I try it once again, but nothing, I guess something is out-of-order.

Thuin

No cóż, idę w końcu oglądać miasteczko, bo czasu ubywa, a biletem będę się martwić później.
Swoją drogą przyczyna nie działania karty była banalna, a ja z tego wszystkiego wykazałam się głupotą i zaćmieniem umysłu kompletnym (miałam przecież jeszcze visę złotówkową, którą mogłam spróbować zapłacić), cóż, blondynka...

Well, I go to see the town, I have less and less time. I'll worry about the ticket later.
Well, the reason that the card didn't work was trivial, and I, with all that happening, was completely stuppid and I guess I had an eclipse of my mind (I also had my visa with PLN, I could try to pay with this one), well, a blondie...

graffitti

Miasteczko jest tak piękne, jak widziałam wcześniej na zdjęciach. Szkoda tylko, że nie ma słońca, bo byłoby jeszcze ładniej.
Wysoko w górze wieża kościoła, a w dole ładne domki nad rzeką. Super! Naprawdę pięknie tu wygląda. Są też jakieś statki. W dali na wzgórzu widać piękny niczym zameczek dom z wieżyczkami. A może to jest zameczek? Po drodze mignął mi drogowskaz do jakiegoś domku.
Szwendam się trochę na dole, ciesząc się widokami. Jest bar z frytkami, szkoda, że nie mogę spróbować.

The town is as nice as I saw on photos before. It's only a pity there's no sunshine, it would be more beautiful.
There's a church campanile high up there, down there are nice houses by the river. Great! It looks really nice. There are also ships. Far away on a hill I can see a beautiful like a small castle house with little towers. Maybe it is a castle? There was a signpost to a house.
I just walk around down there and enjoy the views. There is a bar wich chips, I regret I can't try them.

Thuin

Chciałabym się dostać na górę, czasu jest na to dość, ale nie chce mi się wracać do głównej ulicy. Mapa pokazuje jakąś ścieżynkę, która okazuje się zmurszałymi i zarośniętymi zielskiem schodkami na górę :) Dalej idę już ulicą.
Dotarłam do tego dużego kościoła z wysoką dzwonnicą. Dzwony wydzwaniają akurat pełną godzinę. Dalej jest duży plac z ładnymi domkami. Szkoda, że nie mam już czasu pójść kawałek dalej, bo uliczka ładnie wygląda.
Wracam w dół główną ulicą. I tu co chwilę pojawiają się widoki! Na domki po drugiej stronie zielonej doliny, na zameczek i na domki nad rzeką. Super, warto było tu przyjechać!
Muszę wracać już na dworzec, bo i tak mam wszystko na styk. Wracam tą samą drogą, czyli pociąg plus autobus. U konduktora bilet można kupić, ale jest drożej, tak, jak u nas. Tłumaczę mu sytuację, że automat nie chce monet, a ja mam tylko odliczoną kwotę. Kręci nosem, nie wiem, czy mi uwierzył, ale w końcu sprzedaje mi ten bilet po normalnej cenie.

I'd like to go up there somehow, I've got enough time for that, but I don't wanna walk back to the main street. My map shows me a path - it's a rotten and overgrown with weed stairs going up :) Then I walk the street.
I'm next to the big church with a high campanile. The bells are ringing a full hour. Next to the church there's a big square with nice houses. It's a pity I haven't time to walk farther - the street looks nice.
I walk back down the main street. And every while views appear! Views over houses on the other side of a green valley, over the small castle and the houses by the river. Great, it was worth to come here!
I must go back to the railway station, I don't have any free time to lose. I go back the same way which means a train and a bus. The conductor can sell me a ticket, but it's more expensive, just like in Poland. I tell him the situation, that the vending machine doesn't wanna coins and I've got money only for the ticket. He sniffs about it, I'm not sure if he believes me, but finally he sells me that ticket with a normal price.

zielona dolina / green valley

W Charleroi mam godzinę do odlotu, więc najpierw prawie biegiem po bagaż, potem prawie biegiem do security – bez problemu, tylko jest całkiem sporo ludzi, więc przy bramce jestem całkiem na styk.
Aplikacja Ryana działa bez problemu. I nawet udaje mi się usiąść przy oknie :)

I've got one hour to the flight in Charleroi. So first I almost run for the backpack, then I almost run to the security - without any problems, but there are quite a lot of people, so I'm at the gate just at the right time.
The Ryan's application works without a problem. And I can even sit by a window :)