Ten blog
Ten blog
 
 
 
 

 europa / europe >>  kolumbia / colombia


co   Kolumbia / Colombia


Mija kolejny rok, a moje marzenie z dzieciństwa o Ameryce Południowej
wciąż pozostaje tylko marzeniem... więc w końcu postanawiam je zrezlizować :)
I to nawet nie Peru było numerem jeden, a właśnie Kolumbia. Kolumbia, o której zdecydowana
większość ludzi ma zdanie tylko jedno: że narkotyki, że rozboje, że porywają i kradną,
że skrajnie niebezpiecznie i że w ogóle stamtąd się nie wraca ;) No cóż, przetrwałam i wróciłam
(choć nie kupiłam sobie koszulki z napisem 'I survived Colombia' ;) ), żeby Wam o niej opowiedzieć,
a Kolumbię pokochałam całym sercem! Taką jak jest, bezpiczną i wyluzowaną,
z muzyką latino rozbrzmiewającą zawsze i wszędzie, z ludźmi uśmiechającymi się do ciebie
i pomagającymi na każdym kroku i jeszcze nie odkrytą dla masowej turystyki,
choć wcale nie idealną. I za taką właśnie Kolumbią już tęsknię!

Another year is passing by and my dream from childhood about South America is still only a dream...
so I decide to make it come true :) And it's not Peru number one, but Colombia.
Colombia - a country that when most of people say about it they mean only drugs, robberies,
that they kidnap and steal there, that it's extremely dangerous and if you go there
you will never ever come back ;) Well, I have survived and come back
(although I haven't bought a t-shirt with words 'I survived Colombia' ;) ) to tell you a story
about that country. About Colombia the way it is: safe and laid back,
with latino music always and everywhere, with people smiling to you and helping you all the time,
about that Colombia still hidden for mass tourism, although not ideal at all.
And that Colombia I already miss so much!
flower