Ten blog
Ten blog
 
 
 
 

 europa / europe >>  san marino


sm   San Marino


W San Marino byłam dwa razy. Za każdym razem zachwyciło tak samo :)
I was twice in San Marino. Every time it delighted the same :)
Poza zwiedzaniem trafiliśmy na Dni Średniowiecza.
Besides sightseeing there were Medieval Days.