Ten blog
Ten blog
 
 
 
 

>>  przewodnik / guide

przewodnik / guide


W przewodniku znajdziecie trochę informacji o miejscach, które odwiedziłam, co warto zobaczyć itp.
Plus trochę słówek i wyrażeń w języku danego kraju, które przydadzą się w kontaktach z ludźmi.
Wierzcie mi, że warto nauczyć się choć tych podstawowych :)

Miejsca, które tu przedstawiam, są moim całkowicie subiektywnym wyborem. Są tu tzw. must see, czyli to, co zobaczyć 'trzeba' (szczególnie podkreślam tu cudzysłów). Czasem są to miejsca, które mi się spodobały (lub nie), czasem i takie, w których jeszcze nie byłam, ale mam zamiar je odwiedzić. Pewnie niektórych będzie brakowało, przecież o takim np. Amsterdamie można w nieskończoność ;)
Warto więc sprawdzić również inne przewodniki, bo może znajdziecie jeszcze coś ciekawego.

In this guide you'll find some infos about places I've been to, what is worth to see, etc.
Plus some vocabulary and expressions in the language of the country, which will be useful in contacts with people. Believe me that it's worth to learn at least the most basic ones :)

The places I intruduce here are only my completely subjective choice. You'll find here 'must see' (I wanna stress the quotation marks) ones. Sometimes places I just liked (or not), sometimes places I didn't have a chance to see, but I wanna see them. Probably some of them will miss here, for example about Amsterdam one can read and read indefinitely ;)
So it's worth to see also other guides, maybe you'll find more interesting things.