Ten blog
Ten blog
 
 
 
 

 wielkopolska / greater poland  >>  zachodnia wielkopolska / western greater poland 2013

zachodnia Wielkopolska / western Greater Poland 2013


    2 dni podróży / 2 days of travel, 338 km
    jesienno - zimowego zwiedzania ciąg dalszy / continuing autumn and winter sightseeing

strona w budowie / under construction


pl
pogoda piękna, czas się ruszyć
the weather is beautiful, it's time to move

pl
na chwilę / for a moment

pl
w końcu tu wróciłam / finally I'm back here
smile

pl
dwór / manor house

pl
i tutaj dwór / also here manor house

pl
dwór za płotem / manor house behind a fence

pl
Dakowski Dwór / Dakovy Manor House

pl
klasztor Franciszkanów / Franciscans' monastery

pl
szkoła w pałacu / a school in the manor house

pl
pałac za płotem / manor house behind a fence

pl
piękny pałac / lovely manor house

pl
stary dworzec / an old railway station

pl
na rozstaju dróg / at a crossroads

pl
piękny dwór / lovely manor house

pl
ciemno już / it's dark already

pl
pałac w słońcu / a manor house in the sunshine

pl
ukryty pałac - hidden manor house

pl
kolejny piękny pałac / another lovely manor house

pl
byłe przedszkole / old kindergarten

pl
dworzec, drewniany kościółek i dziwny dwór
railway station, wooden church and a strange manor house

pl
zamek jakich mało / there aren't many such castles

pl
dwór nad jeziorem / manor house at the lake

pl
która to willa? / which one villa is the right one?

pl
na dobranoc / for goodnight