Ten blog
Ten blog
 
 
 
 

 wielkopolska / greater poland  >>  gniezno 2015  >>  ujazd


Gniezno i okolice / Gniezno and surroundings 2015


coś na kształt dworku / something like a mannor house

pl
Polska - Ujazd
18.09.2016
665 km

W miejscowości Ujazd zatrzymuję się całkowicie spontanicznie, bo po drodze mignął mi ładny dom, niby dwór. Ale to chyba nie dwór, bo nigdzie nawet wzmianki na ten temat nie ma.

My little stop in Ujazd is completely sponaneous. On the way I can see a nice house - like a mannor house. But I guess it's not a mannor house - completely no information about it.