Ten blog
Ten blog
 
 
 
 

 wielkopolska / greater poland  >>  wokół wolsztyna

wokół Wolsztyna / around Wolsztyn


    3 dni podróży / 3 days of travel, 0 km
    przy okazji gonitw parowozowych / running after steam trains

strona w budowie / under construction


pl
piękny pałac / beautiful palace

pl
czerwony kościół / red church

pl
kolejny piękny pałac / another beautiful palace

pl
dwór za krzakami / mannor house behind bushes

pl
żółty dwór / yellow mannor house

pl
pałac za zamkniętą bramą / palace behind a closed gate

pl
duży pałac / a big palace

pl
biały dwór prawie po ciemku
white mannor house almost in the darkness

pl
powrót do pałacu / to see the palace again

pl
grewniany kościółek / a wooden church

pl
w końcu zwiedzam / finally sightseeing

pl
cudny pałac / lovely palace

pl
kościółek w parku / a church in a park

pl
szkoła w pałacu / school in a palace

pl
kościół przy drodze / church by a road

pl
zrujnowany pałac / ruined palace

pl
szary pałac / grey palace