Ten blog
Ten blog
 
 
 
 

 europa / europe  >>  bałkany / balkans 2014  >>  poznań


Bałkany / Balkans 2014


no to jedziemy / here we go

pl
Polska - Poznań
15.08.2014
0 km

Marcin przyjechał punktualnie, wyjeżdżamy z Poznania przed dziewiątą. Droga mija całkiem szybko, bez jakiś większych korków, choć roboty są. Na południu co chwilę pada i robi się to zimno to ciepło.
Marcin zostawia mnie przy Frottmaning, z Sebastianem znajdujemy się całkiem szybko. Jedziemy do Iwony. Na obiad makaron :)
Posiedzieliśmy trochę i pogadaliśmy i przed dziewiątą jedziemy jeszcze z Iwoną do miasta. Robimy szybki marsz przez centrum, częściowo w deszczyku, kilka fotek i wracamy do domu, bo już późno, a i pogoda nie dopisuje.

Marcin is on time, we drive out from Poznań before nine. The road passes quite fast, without bigger jams, although there are some roadworks. It's raining every hour on the south and it gets cold and warm.
Matcin leaves me near Frottmaning, we find each other with Sebastian quite fast. We go to Iwona. We have pasta for dinner :)
We sit for some time and talk and before nine we go to the city with Iwona. We make a small fast walk around the city, there are still showers, a few photos and we go back home, it's late and the weather is not good.